Maak kennis met ons team

Huisartsen

Drs. F.P. Brosterhaus Dors

Spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Dr. M.L. Jacobs

Spreekuur op maandag

Praktijkondersteuners

Hanny Huizer – Dors

POH-somatiek

Wilma Koornneef – Cabaret

POH-somatiek

Brigitte de Pruyssenaere

POH-GGZ

De praktijkondersteuners-somatiek, Hanny en Wilma, werken zeer nauw samen met en onder toezicht van de huisarts. Het takenpakket van de praktijkondersteuners:

 • Astma en COPD (longziekten)
 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekten
 • Stoppen met roken
 • Leefstijlverbetering
 • Ouderenzorg

De taak van praktijkondersteuner-GGZ, Edith is het ondersteunen van de huisartsen bij het verlenen van zorg aan patiënten die met psychische en/of psychosociale problemen een beroep doen op de huisartsen.

De POH-GGZ geeft kortdurende begeleiding die bestaat uit:

 • Informatieverstrekking
 • Motiveren en activeren
 • Preventieve interventies en praktische handvatten aanbieden
 • Inzicht gevende gesprekken houden
 • Adviseren
 • Voorlichting geven

Zo nodig verwijst de POH-GGZ u door, in overleg met de huisarts. Naar zorg die aansluit bij uw behoefte.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de assistentes van het Helius MC Middelharnis.

Assistentes

Sonja Janssens – Hoogwerf

Doktersassistente

Anita Leijdens – van Oostende

Doktersassistente

Carolien van den Berg – Mosselman

Praktijkmanager en doktersassistente

Anita, Sonja, en Carolien zijn de assistentes van Huisartsenpraktijk Helius MC Middelharnis.

De praktijk is de hele dag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt bij de assistentes terecht voor:

 • Het maken van afspraken met een huisarts
 • Het aanvragen van een huisbezoek
 • Medische informatie en voorlichting
 • Wijzigingen in uw adres en/of verzekeringsgegevens
 • Algemene informatie over Helius MC Middelharnis

De assistentes hebben ook dagelijks een eigen spreekuur voor bijvoorbeeld:

 • ECG(hartfilmpje)
 • Verwijderen van hechtingen
 • Injecties geven
 • Uitspuiten van oren
 • Wratten aanstippen met stikstof
 • Wondverzorging
 • Reizigersvaccinaties
 • Uitstrijkjes maken
 • Bloeddruk meten

Maak ook voor het spreekuur van de assistentes altijd eerst een afspraak.

Ook kan de assistente urineonderzoek uitvoeren, bij een vermoeden van een blaasontsteking. De urine moet dan wel opgevangen worden in de daarvoor bestemde urinepotjes, en ’s ochtends voor 10.00 uur ingeleverd worden.