Het maken van een afspraak

Iedere ochtend en middag zijn er spreekuren. Een afspraak duurt 15 minuten per persoon, er wordt naar gestreefd dit te handhaven om wachttijden voor andere patiënten te vermijden. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u een langere afspraak maken.

U kunt uw afspraak maken via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app. Of u belt naar de assistente: 0187–482710. De assistente is ervoor opgeleid om uw klacht uit te vragen, zo kan zij een goede inschatting maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie.

Graag wijzen wij u ook op twee websites waar u al veel informatie kunt vinden:
thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl

Niet verschijnen

Het gebeurt helaas steeds vaker, dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Dat is erg vervelend want de tijd die de arts heeft ingeruimd had gebruikt kunnen worden voor een afspraak van een andere patiënt. Daarnaast is het zo, dat wij de kosten van het consult niet in rekening kunnen brengen bij uw zorgverzekeraar.

Om het fenomeen van ‘niet-verschijnen’ en de hierdoor voor ons stijgende kosten terug te dringen kunnen wij ons genoodzaakt zien de kosten van het niet-verschijnen, het zogenaamde no-show-consult, bij u in rekening te brengen.

Huisbezoek

Huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur kunnen komen. U kunt dit in overleg met de assistentes aanvragen voor 10:00 uur.

Eerste hulp bij verwondingen

Voor eerste hulp bij verwondingen kunt u direct bij uw huisarts terecht. Bel, indien mogelijk, dat u eraan komt.

Spoed

Voor spoedgevallen op werkdagen kunt u direct bij ons terecht:
telefoonnummer spoedlijn: 0187-470020.